Angel Suanzes

Angel Suanzes

Pasei a infancia lendo libros e, cando os deixaba, ao fondo sempre escoitaba unha radio soar. Así que o meu interese sempre pasou por contar. As imaxes chegarían despois. E nese oficio de relatar cousas sempre pensei que o xornalismo era a vía máis axeitada, así que tiven a sorte de estudiar a carreira e poñerme a contar. Primeiro na radio e logo na televisión. Así, podería dicir que conto desd...