Arturo Fernández

Arturo Fernández

Un día empecei a facer prácticas como redactor e o único que recordo dende aquela é que fun polo vento e vin polo aire.