Maruxa Blanco

Maruxa Blanco

Un día de verán. Que pensas facer coa túa preciosa, salvaxe e única vida? (Mary Olivier)