En Ollo de vidro falamos con estes/as directores/as: