Fran X. Rodríguez

Fran X. Rodríguez

Fran X. Rodríguez (Rianxo, 1980) dirixe a súa carreira como realizador e posprodutor nos campos da Non Ficción, o Cinema Experimental e a Publicidade. En 2003, tras rematar os estudos de Realización na EIS de Vigo, comeza a traballar en Saga TV como editor e posproductor en series documentais co...