Gaspar Broullón

Gaspar Broullón

Gaspar Broullón ía para locutor de radio pero no cambio do milenio cruzou cunha imaxe. Para ser exactos con 25 imaxes en cada segundo dunha curta que durou 16500 fotogramas. Berberecho foi o nome daquela primeira experiencia, que sabía máis a horas de montaxe que a bivalvos. O de ser xornalista non chegou co título, senón cos quilómetros perseguindo historias nunha viaxe á que adicou Todo o Tem...