Xosé Antón Cascudo

Xosé Antón Cascudo

Obrigáronme a viaxar para aprehender outras culturas, para presumir dunha patria incerta. Urxía deseñar un animal que non camiñase ferrado do revés polo voluptuoso espazo-mundo. Dun extenso catálogo de imposturas elixín ao azar: a) moderar as actitudes, b) equiparar coñecemento e xuizo, c) atenuar a violencia denominándoa temperamento. Tras sucesivos cativerios obtiven status de home, cum la...